Konkursy

PLAKAT EKOLOGICZNY Z DRZEWAMI W TLE

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I RODZICÓW pod hasłem: 

Plakat ekologiczny z drzewami w tle” 

Koordynator konkursu: Katarzyna Sobolewska- Kwiecień 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

I. Organizatorem konkursu jest: Miejskie Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach, mieszczące się przy ul. Ligockiej 3a w Katowicach. 

II. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców. 

III. 1. Celem konkursu jest rozwijanie odwagi i kreatywności dziecięcej oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno świata przyrody. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w domu pracy plastycznej na temat: „Plakat ekologiczny z drzewami w tle”. 

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką ( technika łączona, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki itp.). Maksymalny format kartki: A3. 

4. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką (przyklejoną na odwrocie pracy plastycznej) z następującymi danymi: - imię i nazwisko dziecka - wiek autora - nazwa grupy przedszkolnej 

6. Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: • 3 - 4 lata • 5 - 6 lat. 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

• inwencja i pomysłowość podejścia do tematu, 

• wrażenie estetyczne, 

• spełnienie podanych wytycznych. 

7. Prace należy przekazywać do koordynatora konkursu lub umieścić w specjalnym pudełku, zatytułowanym “Konkurs plastyczny” stojącym przy wejściu do przedszkola. Ostatecznym terminem dostarczenia do przedszkola prac konkursowych jest wtorek 10.10.2023 7. Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.10.2023r. 

9. Przewidziane są trzy nagrody główne (w każdej z kategorii wiekowych) oraz dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników konkursu. Sponsorem nagród w niniejszym konkursie jest Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. 

10. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie w budynku przedszkola. 

11. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora, wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu. 

12. Dostarczenie prac konkursowych jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. 

Małym i dużym artystom życzymy powodzenia

Wyniki konkursu

WYNIKI    KONKURSU 

PLASTYCZNEGO 

 

PLAKAT EKOLOGICZNY

Z DRZEWAMI W TLE”


 

Kategoria dzieci 3,4 letnich:
I miejsce Adam Piekarski

II miejsce Laura Hatko

III miejsce Hanna Kita


 

Kategoria dzieci 5,6 letnich:

I miejsce Laura Szczęch

II miejsce Mikołaj Biegajski

III miejsce Jakub Grela

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom😊