Zwiększ tekst Zmniejsz tekst Wysoki kontrast Resetuj ustawienia

Opłaty

Opłaty za przedszkole:

1. Opłata za wyżywienie wynosi: 10,00 zł dziennie, płatne do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie żywione.

2. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu:
1) 8:00 do 14:00 - nieodpłatne
2) Za każdą rozpoczętą godzinę przed 8:00 i po 14:00 - 1,00 zł, płatne do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją i stanem faktycznym;