Prawa dziecka

Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku zobowiązała do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

WYBRANE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI:

Plik PDF nie został wyświetlony ze względu na brak czytelności na urządzeniach mobilnych. Jeśli chcesz zobaczyć plik musisz go pobrać lub wyświetlić stronę na komputerze.
Pobierz