Zwiększ tekst Zmniejsz tekst Wysoki kontrast Resetuj ustawienia

Rekrutacja

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 3707/2023 rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego miasta Katowice na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie poprzez stronę internetową.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rozpocznie się od 13 marca 2024 godz. 11:00 do 26 marca 2024 godz. 13:00.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola wypełniają deklarację o kontynuacji od 26 lutego 2024 do 5 marca 2024. Deklaracje będą dostępne u nauczycieli grup.

Sposób postępowania rekrutacyjnego:

Po zalogowaniu się na stronie internetowej naboru – należy uważnie wypełnić wniosek, zaznaczyć odpowiedzenie kryteria. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać, jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty – i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Niekompletny, niepodpisany wniosek nie będzie przyjmowany. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

 

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/14430/3707-2023a.pdf

Plik PDF nie został wyświetlony ze względu na brak czytelności na urządzeniach mobilnych. Jeśli chcesz zobaczyć plik musisz go pobrać lub wyświetlić stronę na komputerze.
Pobierz