Zwiększ tekst Zmniejsz tekst Wysoki kontrast Resetuj ustawienia

Ramowy rozkład dnia w MP 12

Grupy młodsze

6.00-8.00
Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne podjęte z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela.

8.00 - 14.00
religia, język angielski

8.00 - 8.45
Zabawy tematyczne.
Gry i zabawy w małych zespołach według pomysłów własnych dzieci.
Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce. Zabawa ruchowa.

8.45 – 9.00
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

9.00 - 9.20
Śniadanie.

9.20 - 9.30
Zabiegi higieniczne – mycie zębów.

9.30 - 10.00
Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.

10.00 - 10.30
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 - 11.30
Spacery i wycieczki. Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie, gry i zabawy. Obserwacje przyrodnicze. W razie niepogody zabawy ruchowe w sali zabaw.

11.30 - 12.00
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12.00 - 12.30
Obiad.

12.00 - 12.30
Obiad.

12.30 - 13.00
Czas relaksu, odpoczynek poobiedni. Słuchanie literatury dziecięcej.

13.00 - 13.30
Odpoczynek poobiedni - cd. (grupa najmłodsza)
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zabaw lub w ogrodzie.
Zabawy dydaktyczne.

13.30 - 13.45
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

13.45 - 14.00
Podwieczorek.

14.00 - 17.00
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela.
Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozchodzenie się dzieci.

Grupy starsze

6.00-8.00
Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne podjęte z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela

8.00 - 14.00
religia, język angielski

8.00 - 8.45
Zabawy tematyczne.
Gry i zabawy w małych zespołach według pomysłów własnych dzieci.
Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce.
Ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.00
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków i kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

9.00 - 9.20
Śniadanie.

9.20 - 9.30
Zabiegi higieniczne – mycie zębów.

9.30 - 10.30
Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.

10.30 - 11.30
Czynności samoobsługowe w szatni.
Pobyt dzieci w ogrodzie, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
Spacery i wycieczki, gry terenowe, zabawy tropiące.
W razie niepogody - ćwiczenia gimnastyczne w sali.

11.30 - 12.00
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12.00 - 12.30
Obiad.

12.30 - 13.00
Chwila relaksu, słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy dydaktyczne utrwalające poznane wiadomości.

13.00 - 13.30
Zabawy dowolne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

13.30 - 13.45
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.

13.45 - 14.00
Podwieczorek.

14.00 - 17.00
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela.
Zajęcia z psychologiem, logopedą, gimnastyka korekcyjna.
Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy w kącikach zabaw.
Rozchodzenie się dzieci.